Soros Gift Allows Bonuses to State’s Needy Students