Ford Fund Gives $1.5 Million to San Antonio Nonprofits