Four Diamonds Co-Founder Charles Millard Dies at 93

His family legacy lives on through Four Diamonds